רשימת גורמים להפניה לטיפול

בישראל מגוון קווי סיוע ומרכזים טיפוליים:

מוקד הפניות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 118

ויצו קו ייעוץ וסיוע לנשים נפגעות אלימות: 3980*

ויצו קו לגברים במעגל האלימות במשפחה: 1800-39-39-04

עמותת ל.א. לאלימות – קווי סיוע: 09-9505720

מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית: 1202

מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית, קו הגברים: 1203


מרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, קווים ייחודיים:

נשים ערביות: 04-6566813

נשים דתיות: 02-6730002

גברים דתיים: 02-5328000

סיוע דרך WhatsApp ב-052-8361202

קולמילה – צ'אט סיוע אנונימי

נעמת הקו החם למניעת אלימות: 9201*

בת מלך הקו החם לסיוע לנשים דתיות וחרדיות: 1-800-292-333

עמותת נשים נגד אלימות -מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ופיזית:  046566813

Chat.wavo.org

מרכזים לטיפול באלימות במשפחה – משרד הרווחה (לפנייה ישירה או דרך מחלקות הרווחה)

רוח נשית שיקום תעסוקתי והעצמה כלכלית לנשים נפגעות אלימות: 072-2507770

איתך מעכי – מרכז זכויות לנשים בדואיות בנגב – ליווי פרטני בהגשת תלונה במשטרה ובהליכים משפטיים לנפגעות אלימות במשפחה: 1-700-50-50-65

מען